Kajakfärd Norden

Läs mer på kajak.nu https://www.kajak.nu/las-och-sevart/kajakfard-norden-1997-2004/   02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 bladet-2002-1 bladet-2002-2 kajakutsjukvard thermareststol

K2-premiär på hemmasjön:kajak.nu

Premiärpaddling av vår nya kajak, en tvåmanskajak, Tahe Marine Wind Duo. http://www.kajak.nu/2017/06/k2-premiar-pa-hemmasjon/ via kajak.nu